Kominárske práce

Našou hlavnou činnosťou sú kominárske práce.
opravy, údržba a kontroly komínov.
Bezkonkurenčné termíny !!!
Volajte, ešte dnes 0908 173 539

Stavebné práce

Poskytujeme nielen stavebné úpravy komínov, ale aj drobné stavebné práce na dokončovaní interiérov. Obklady, dlažby, podlahy, vodárenské práce a pod.

Povinnosti komninára podľa vyhl. 401 / 2007

Povinnosti komninára podľa vyhl. 401 / 2007

§ 19

Čistenie, kontrola a preskúšanie komína

(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva

a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča

b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,

c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,

d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

V prípade nekorektného správania jednotlivého kominára sťažnosť píšte mailom alebo na adresu prislušného cechmajstra v dannom kraji.

Vo vyhladávani kominára vám ukáže v ktorom kraji je kominar pridelený. V záložke predstavenstvo je kontakt na jednotlivých cechmajstrov.

Kontakt

  ul. 29.augusta 21/5, Handlová

    0908 173 539
    0944 957 338

    info@kominar-pd.sk

IČO: 454 770 86
DIČ: 107 812 5323